Zelfrespect

Zelfrespect hebben is belangrijk

Wanneer heeft je kind zelfrespect?

Zelfrespect staat gelijk aan het hebben van zelfvertrouwen. Jongeren die weinig zelfvertrouwen hebben vinden hun eigen mening niet zo belangrijk. De mening van anderen vinden zij waardevoller. Deze jongeren passen zich sneller aan en schuiven eigen behoeften en gevoelens aan de kant. Ze stellen zich wat passiever en gereserveerde op dan gemiddeld. Daarentegen durven jongeren die wel zelfrespect hebben op zichzelf te vertrouwen. Ze waaien niet met alle winden mee en geven aan wat ze zelf willen (Prinsen, 2009). Ook durven ze een impopulaire mening te verkondigen terwijl de rest van de groep er anders over denkt. Al is dit laatste een vaardigheid die zelfs volwassenen ook niet altijd onder de knie hebben en nog moeten leren ontwikkelen.

Oorzaken van weinig zelfrespect

Jongeren kunnen last hebben van onverwerkte negatieve sociale ervaringen uit het verleden. Ook kunnen ze regelmatig negatief beoordeeld worden door anderen. Zo kunnen ze last hebben van familie en/of vrienden die met nare opmerkingen ze elke keer onderuit proberen te halen.

Met als gevolg:
– Dat ze negatieve gedachten hebben over zichzelf
– Ze de mening van anderen overschatten 
– kritiek van anderen uitvergroten
– op anderen ‘leunen’ en zelf weinig inbrengen
– bijna geen initiatief tonen
– focus op eigen tekortkomingen in plaats van kwaliteiten

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

Zelfrespect en kiezen voor een positieve omgeving

Jongeren die last hebben van verlegenheid interpreteren situaties vaak negatief. Soms is de interpretatie van deze jongeren terecht. Een negatieve omgeving waar jongeren voortdurend last hebben van nare opmerkingen is niet bevorderlijk. Mogelijk is het een idee om samen met je kind te kijken wat jullie kunnen doen om de omgeving te veranderen. Misschien helpt het wanneer je kind op een andere hobby of sport gaat en nieuwe mensen leert kennen?

Contact met familie

En hoe is het contact met de familie? Verloopt dit ontspannen of wordt er vaak negatief gesproken? Het veranderen van het gedrag van familieleden gaat helaas niet. Het kan voor een opluchting zorgen om minder vaak contact te hebben. Jongeren mogen leren selectiever te worden met wie ze vaak contact hebben en met wie minder vaak. Het getuigt van zelfrespect om hierin een keuze te maken!

Weerbaarheidstraining

Wanneer je kind situaties onterecht negatief interpreteert kan het interessant zijn om een weerbaarheidstraining te volgen. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan negatieve gedachten en het effect hiervan. De training helpt je kind om anders naar situaties te kijken. Je kind wordt uitgedaagd om deze negatieve gedachten te tackelen en om te zetten naar positiviteit.


Misschien is dit ook interessant om te lezen:

 

Literatuur
Prinsen, H. (2009) Mijn kind is een kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bohn Stafleu van Loghum Houten

Angela Reijnhoudt

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen