Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

Schoolmaatschappelijk werker

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

De naam zegt het in feite al. Een schoolmaatschappelijk werker werkt op school. Dit kan zowel een basisschool als een middelbare school zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt preventief en helpt school met het signaleren van problemen. Hierbij kan je denken aan leerlingen die spijbelen, last hebben van onzekerheid, een moeilijke thuissituatie hebben, suïcidale gedachten hebben etc. Samen met de leerkracht of school komt de maatschappelijk werker tot een advies. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met de leerling of met de ouders van de leerling. 

Zorg- en Adviesteam (ZAT)

De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het Zorg- en Adviesteam van school. Het is afhankelijk van de school of leerlingen ook zelf contact kunnen opnemen met de maatschappelijk werker. Binnen het ZAT-overleg adviseert de maatschappelijk werker de leerkracht en wordt er gekeken naar verdere ondersteuning. De ouders van de leerling kunnen bijvoorbeeld worden doorverwezen naar centrum Jeugd en Gezin voor opvoedondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker heeft ten alle tijden te maken met een geheimhoudingsplicht. 

Kortdurende begeleiding

De werkwijze van een schoolmaatschappelijk werker (smw’er) kan per school verschillen. Vaak verzorgt de smw’er kortdurende begeleiding van +/- 5 gesprekken. Er worden wekelijks gesprekken gevoerd en de hulpvraag van de leerling is leidend in de gesprekken. Wanneer de begeleiding niet voldoende is kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening. De smw’er heeft een groot netwerk en weet daardoor precies welke hulp het beste bij de leerling past. Wanneer deze stap wordt genomen zijn er vooraf gesprekken geweest met school en de ouders van de leerling. 

Naar de schoolmaatschappelijk werker of jongerencoach?

Een smw’er kan een leerling naar mij doorverwijzen. Al is een doorverwijzing naar mij niet perse nodig. Ouders kunnen zonder inmenging van school bij mij terecht. In vergelijking met een smw’er ben ik gespecialiseerd in het versterken van weerbaarheid onder jongeren. Ik help jongeren die last hebben van onzekerheid of verlegenheid zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen durven sluiten. Een smw’er is daarentegen een all-round professional en heeft vaak geen specialisatie. De hulp van de smw’er wordt daarentegen wel vergoed en mijn hulp helaas niet. 

Misschien is dit ook wel interessant om te lezen: 

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen