Wat doet een praktijkondersteuner?

Wat doet een praktijkondersteuner?

Wat doet een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft een ondersteunende rol. Tegelijkertijd blijft de huisarts altijd eindverantwoordelijke. Stel dat je last hebt van een lichamelijke chronische aandoening zoals astma of COPD dan kan je terecht bij de praktijkondersteuner. Je krijgt begeleiding en hulp hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met deze aandoening. Ook kan de praktijkondersteuner begeleiden bij medicatiegebruik, voorlichting geven over het verloop van de ziekte en advies geven met betrekking tot leefstijl. De taken van een praktijkondersteuner kunnen nog weleens verschillen per huisartsenpraktijk dus mogelijk werkt jouw huisartsenpraktijk anders dan hoe het hier staat opgesomd. 

Wat is poh ggz?

Bovenstaande beschrijving wordt ook wel het takenpakket van de praktijkondersteuner POH-Somatiek genoemd. Daarnaast zijn er ook praktijkondersteuners die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheid van cliënten. Deze praktijkondersteuners worden POH GGZ genoemd. Deze praktijkondersteuners hebben een vooropleiding Psychologie, maatschappelijk werk of sociaalpsychiatrisch verpleegkundige achter de rug. De huisarts verwijst naar de praktijkondersteuner wanneer er laagdrempelige hulp nodig is. Zowel kinderen, volwassenen als ouderen kunnen bij de praktijkondersteuner terecht.

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

Wat is het verschil tussen een praktijkondersteuner en een psycholoog?

Bij de praktijkondersteuner kunnen cliënten terecht voor laagdrempelige hulp. Gemiddeld komt iemand vijf keer op consult. De hulpvraag is afhankelijk van de leeftijd en levensfase waar iemand in zit. De praktijkondersteuner gaat klacht- en oplossingsgericht aan het werk. Mocht er meer hulp nodig zijn kan de praktijkondersteuner ook een laag dieper gaan en cognitieve gedragstherapie aanbieden. Merendeel van de cliënten zijn na een aantal consulten klaar en komen niet meer terug. Tenzij het om chronische psychiatrische patiënten gaat die nazorg nodig hebben en zijn doorverwezen uit de gespecialiseerde GGZ. Een praktijkondersteuner kan geen diagnose stellen, een psycholoog (mits het een gz psycholoog is) wel. Bij zwaardere problematiek wordt doorverwezen naar een psycholoog 

Naar de praktijkondersteuner of naar een jongerencoach?

Als jongerencoach werk ik net zoals de praktijkondersteuner laagdrempelig. Er is dus geen diagnose nodig om bij mij terecht te komen. In vergelijking met de praktijkondersteuner ben ik gespecialiseerd in het versterken van weerbaarheid onder jongeren. Ik help jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of onzekerheid. De praktijkondersteuner daarentegen is een all-round professional en werkt met zowel jong als oud. Daarnaast werkt de praktijkondersteuner met een dossier die ook bekend is bij de huisarts. De hulp bij de praktijkondersteuner wordt vergoed door de basisverzekering. Mijn hulp als jongerencoach helaas niet. Tegelijkertijd heb ik daardoor ook niet te maken met allerlei regels, papierwerk en overige rompslomp en kan ik mij volledig richten op de hulp die nodig is. Voor allebei de werkwijzen zijn voor en nadelen te benoemen. Het is dus aan jou om te bepalen wie bij jou en je kind past!

Misschien is dit ook interessant om te lezen

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen