Missie en visie

Jong Assertief trainingen en coaching voor jongeren van 12 – 25 jaar

Als pedagoog/jongerencoach wil ik jongeren helpen die last hebben van verlegenheid of onzekerheid zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en fijne vriendschappen gaan sluiten. Hierbij houd ik altijd rekening met karaktereigenschappen, denkend aan introversie, extraversie of hooggevoeligheid. Ik vind het belangrijk om hier rekening mee te houden omdat jongeren nou eenmaal verschillen van karakter en daardoor ook anders zijn in het sociale contact. Maatschappelijk gezien is hier steeds meer aandacht voor maar op school en binnen de hulpverlening niet altijd. Dit heeft tot gevolg dat introverte jongeren bewust of onbewust de boodschap meekrijgen dat ze extravert gedrag moeten vertonen om mee te kunnen tellen in de maatschappij. Hierbij kan je denken aan ad rem kunnen reageren op anderen, spontaan zijn, altijd wat te vertellen hebben et cetera. Ik ben van mening dat dit op de langere termijn schadelijk kan zijn en kan leiden tot uitputting of een burn-out bij introverte jongeren. Binnen Jong Assertief leer ik jongeren dat ze zichzelf mogen zijn en focus ik op de kwaliteiten van zowel introverte als extraverte jongeren in het sociale contact.

Wat is het verschil tussen introvert en extravert?

Introverte jongeren hebben vaak voorkeur voor één op één gesprekken of kleine groepjes, tenzij ze de leiding hebben dan kunnen ze ook goed gedijen in een grote groep. Het zijn de luisteraars in plaats van de praters en zeggen iets wanneer ze er goed over nagedacht hebben. Ze houden van diepgang in gesprekken in plaats van small talk. Extraverte jongeren daarentegen hebben vaak een uitgebreide kennissen en vriendenkring. Ze houden, in tegenstelling tot introverte jongeren, van smalltalk en ze zoeken mensen op om energie op te doen. Introverte jongeren hebben juist tijd nodig om alleen te zijn na sociaal contact. Dit hebben ze nodig om tot rust te komen en is cruciaal om met de hectiek van alle dag om te gaan. Naast introversie en extraversie bestaat ook nog de karaktereigenschap ambivertie. Dan heeft iemand ‘the best of both worlds’ van beide karaktereigenschappen. Al is het wel goed om in je achterhoofd te houden dat niemand helemaal introvert of extravert is en dat het in feite een spectrum is. Als jongerencoach neig ik wel meer naar de introverte kant. Mocht je meer over mij willen lezen dan kan je hier mijn persoonlijke verhaal vinden.

Mijn visie

Door het helpen van jongeren aan de hand van individuele coaching en groepstrainingen geef ik ze een stevige basis om assertief en sociaal te zijn op een manier die bij hun karakter past. Daarnaast heb ik als doel dat alle ouders en professionals van Nederland over 10 jaar Jong Assertief kennen en geïnspireerd zijn geraakt om ook aandacht te hebben voor de positieve kanten van karaktereigenschappen binnen hun (werk)omgeving. Met als effect dat alle jongeren van Nederland zichzelf mogen zijn en maatschappelijk gezien kunnen floreren op een manier die bij hun karakter past.