Verlegenheid overwinnen?

Verlegenheid overwinnen doe je samen!

Verlegenheid gaat gepaard met onzekerheid en angst. Deze jongeren hebben vaak negatieve gedachten over wat anderen van ze zullen denken. Deze negatieve gedachten kunnen zo belemmerend werken dat ze zelf weinig sociaal contact durven aan te gaan. In de puberteit spelen de hormonen al een grote rol en worden jongeren meer bewust van zichzelf. Verlegenheid versterkt dit proces waardoor deze jongeren elke denkbeeldige misstap in hun hoofd uitvergroten (Dijkstra, 2003). Daarnaast versterken negatieve ervaringen uit het verleden het negatieve zelfbeeld alleen maar nog meer. Verlegen jongeren blijven, zonder hulp, voor een langere tijd in deze vicieuze cirkel hangen.

Jongeren hebben allemaal hun eigen leven en eigen wensen. Door te luisteren kan je als ouder hier veel in betekenen. Ontdek wat de wensen zijn van je kind in het sociale contact. Wat zou je kind hierin willen veranderen? Welke oplossingen kan je kind zelf al aandragen? Het is goed om hier een helder beeld van te krijgen. Door deze vragen te stellen krijgt je kind het gevoel dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Daarnaast is het voor je kind prettig om zijn hart te kunnen luchten. Wel is het belangrijk dat je je eigen oordelen en meningen achterwege houdt.

Neem het sociale gedrag onder de loep

Hoe maakt je kind een praatje met een klasgenoot? Wat zie je aan je kind wanneer hij belangstelling toont in andere klasgenoten? Hoe onderhoudt je kind vriendschappen? Wat gaat er goed en wat kan beter volgens jouw kind?

Help met het tackelen van negatieve gedachten, en deze om te ombuigen naar helpende gedachten

Negatieve gedachte: ‘ik weet toch niks leuks te vertellen’
Helpende gedachte: ‘ik hoef niet altijd te praten, ik kan ook luisteren’

Krijg inzicht in de sociale voorkeur

Heeft je kind een introverte, ambiverte of extraverte sociale voorkeur? Trekt je kind zich liever terug na een dag school of vindt je kind het fijn om na schooltijd met vertrouwde mensen af te spreken?

Heb aandacht voor de succesvolle ervaringen

Welke sociale ervaringen waren positief voor je kind? Zoom hier eens op in: wat ging er dan zo goed?

Wil je meer informatie of advies?

Neem dan contact op via info@jongassertief.nl

Bron
Dijkstra, P. (2003). Verlegen. Meer zelfvertrouwen leren. Houten Antwerpen: Uniboek het Spectrum

Laatste berichten van Angela Reijnhoudt (alles zien)

Plaats een reactie

Call Now Button
Chat openen
X