Verlegenheid overwinnen?

verlegen

Verlegenheid overwinnen doe je samen!

Verlegenheid gaat gepaard met onzekerheid en angst. Deze jongeren hebben vaak negatieve gedachten over wat anderen van ze zullen denken. Deze negatieve gedachten kunnen zo belemmerend werken dat ze zelf weinig sociaal contact durven aan te gaan.

In de puberteit spelen de hormonen al een grote rol en worden jongeren meer bewust van zichzelf. Verlegenheid versterkt dit proces waardoor deze jongeren elke denkbeeldige misstap in hun hoofd uitvergroten (Dijkstra, 2003). Daarnaast versterken negatieve ervaringen uit het verleden het negatieve zelfbeeld alleen maar nog meer. Verlegen jongeren blijven, zonder hulp, voor een langere tijd in deze vicieuze cirkel hangen.

Wat wil je puber?

Jongeren hebben allemaal hun eigen leven en eigen wensen. Door te luisteren kan je als ouder hier veel in betekenen. Ontdek wat de wensen zijn van je kind in het sociale contact. Wat zou je kind hierin willen veranderen? Welke oplossingen kan je kind zelf al aandragen? Het is goed om hier een helder beeld van te krijgen. Door deze vragen te stellen krijgt je kind het gevoel dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Daarnaast is het voor je kind prettig om zijn hart te kunnen luchten. Wel is het belangrijk dat je je eigen oordelen en meningen achterwege houdt.

Krijg inzicht in zijn of haar sociale voorkeur

Heeft je kind een introverte, ambiverte of extraverte sociale voorkeur? Trekt je kind zich liever terug na een dag school of vindt je kind het fijn om na schooltijd met anderen af te spreken? Misschien ben je als ouder wel extravert van karakter en wil je regelmatig contact met anderen. Dit hoeft niet te betekenen dat je puber ook zo in elkaar zit. Misschien gedijd je puber beter bij één of twee vriendschappen in plaats van een grote vriendengroep. Dit is allemaal oké en goed om hier rekening mee te houden. 

Neem het sociale gedrag onder de loep

Hoe maakt je puber een praatje met een klasgenoot? Wat zie je aan je puber wanneer hij belangstelling toont in andere klasgenoten? Hoe onderhoudt je puber vriendschappen? Wat gaat er goed en wat kan beter volgens jouw puber?

Help met het tackelen van negatieve gedachten, en deze om te ombuigen naar helpende gedachten

Negatieve gedachte: ‘ik weet toch niks leuks te vertellen’
Helpende gedachte: ‘ik hoef niet altijd te praten, ik kan ook luisteren’

Jongeren kunnen hun brein opnieuw ‘programmeren’ wanneer ze positiever leren te denken. 

Heb aandacht voor de succesvolle ervaringen

Welke sociale ervaringen waren positief voor je puber? Zoom hier eens op in: wat ging er dan zo goed? Wanneer jullie hier bewust bij stilstaan groeit het zelfvertrouwen van je puber!

Soms is er meer hulp nodig

Het kan zijn dat je al van alles hebt geprobeerd samen met je puber. En toch worstelt je puber nog steeds met onzekerheid. Schroom dan niet om contact op te nemen voor meer hulp. Een weerbaarheidstraining kan helpen om je puber net dat ene zetje in de goede richting te geven. 

 

Wil je meer informatie of advies?

Neem dan contact op via info@jongassertief.nl


Bron

Dijkstra, P. (2003). Verlegen. Meer zelfvertrouwen leren. Houten Antwerpen: Uniboek het Spectrum

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Recente artikelen