Karakter en sociale voorkeur zijn belangrijk

Het karakter van de mens zit verankert in de hersenen en uit zich in bepaalde gedragingen.  Er zijn veel verschillende persoonlijkheidsmodellen waaronder ‘ The Big Five’. Dit persoonlijkheidsmodel wordt tot op heden nog steeds veelvuldig toegepast en bestaat uit een normaalverdeling van 5 dimensies: extraversie, inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen en ideeën (Zimbardo, 2009). Iemand met meer introverte gedragingen trekt zich bijvoorbeeld vaker terug. Diegene vindt het fijn om alleen te zijn en krijgt hier energie van. Terwijl iemand die extravert is aangelegd juist vaker de mensenmassa opzoekt om energie op te doen. Een derde van de mensheid heeft meer introverte karaktereigenschappen en twee derde is meer ambivert of extravert van karakter (Laney, 2013). Daarnaast is zo’n 15 tot 20 procent van de bevolking hoogsensitief. Het begrip hoogsensitiviteit heeft nog steeds een zweverig imago. Terwijl er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt (Aron, 2013 & Tulner, 2017). Volgens Dick Swaab, neurobioloog, schijnt het met veel moeite mogelijk te zijn om het gedrag van mensen te veranderen, maar uiteindelijk blijft het karakter hetzelfde (Rek, 2016). Niet alleen deze bronnen maar meerdere onderzoeken bevestigen dat het karakter van de mens voor een groot deel genetisch bepaald is. We kunnen er zelfs vanuit gaan dat meer dan vijftig procent van iemands karakter is vastgelegd in de genen (Plomp, 2007)

Ik vind het daarom belangrijk om het karakter van kinderen en jongeren als uitgangspunt te nemen binnen de trainingen van Jong Assertief. Ik kijk in het begin vooral naar wat kinderen en jongeren van nature goed af gaat. Daarna gaan we samen aan de slag om te kijken op welke natuurlijke manier deze kinderen en jongeren sociaal en assertief kunnen reageren op situaties. Een kind met meer introverte gedragingen kan niet opeens extravert worden. Mits verlegenheid een grote rol speelt wat de voorkeur voor extraverte gedragingen kan onderdrukken. Het helpt deze kinderen en jongeren vaak om bewust te worden van de eigen lichaamshouding, gedachten, woordkeuze en gedrag waardoor ze zich steviger zullen profileren.

Oplossingsgerichte methodiek
De oplossingsgerichte methodiek gaat uit van de vaardigheden die kinderen en jongeren van nature al beschikken. Zo hebben introverte jongeren meer aanleg om goed te kunnen luisteren. Ook houden deze jongeren vaak van meer diepgang binnen gesprekken. Binnen deze methodiek staat het uitvergroten van de al aanwezige vaardigheden centraal en dit geeft deze jongeren meteen zelfvertrouwen. Daarnaast wordt er gekeken naar welke oplossingen jongeren zelf kunnen bedenken voor hun problemen (Movisie, 2017). Door middel van verschillende gesprekstechnieken motiveer ik de jongeren de zelfbedachte oplossingen ook uit te voeren. Met als resultaat dat de jongeren zich gehoord en begrepen voelen en zich bekwaam voelen om zelfstandig te handelen. Het opdoen van succesvolle ervaringen, zowel binnen als buiten de training om, is van essentieel belang om een positief zelfbeeld op te bouwen. Een positieve omgeving helpt hierbij (Steerneman, 2016).

Literatuur

Aron, E. (2013). Hoog sensitieve personen: hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. Bruna Uitgevers

Laney Olsen, M. (2013). Introvert: groeien in een extraverte wereld. Uitgeverij Ten Have

Movisie (2017). Oplossingsgericht werken. Verkregen op 27/05/18 via https://www.movisie.nl/interventie/oplossingsgericht-werken

Plomp, J. (2007). Een kwestie van persoonlijkheid. Het Spectrum

Rek de, W. (2016). Het karakter van mensen is niet te veranderen. Verkregen op 27/05/18 via https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-het-karakter-van-mensen-is-niet-te-veranderen-~b60728e8/

Steerneman, P. (2016). De praktijk van de positieve psychologie. Over interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk. Garant-Uitgevers

Tulner, A. (2017). 9 vragen over hoogsensitiviteit. Verkregen op 28/06/18 via https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/9-vragen-hoogsensitiviteit/ 

Zimbardo, P. G. (2009). Psychologie: een inleiding. Pearson Education Benelux