Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Bedrijfsgegevens
Praktijk: Jong Assertief
Eigenaar: Angela Reijnhoudt
Adres: Zwaan 11, 2381KT, Zoeterwoude
Tel. 06-55505845
Email: info@jongassertief.nl
Website: www.jongassertief.nl


Doel bewaren persoonlijke gegevens


Contactformulier op de website:

Mochten ouders vragen of opmerkingen hebben over de diensten van Jong Assertief dan kunnen zij dit doorgeven via het contactformulier. Ook kunnen ouders via dit formulier een gratis kennismakingsgesprek aanvragen.  Zij laten hier hun naam, telefoonnummer en e-mailadres achter. Willen ouders hun vragen liever via de mail versturen dan is dit ook mogelijk. Het mailadres is: info@jongassertief.nl. De website wordt gehost door Antagonist: www.jongassertief.nl

Individuele training en groepstraining:
– Voor het geven van de individuele training en groepstraining heb ik de volgende algemene persoonlijke gegevens nodig van de cliënt: voor en achternaam, email ouder(s), telefoonnummer ouders, geboortedatum kind en adres ouders. Zonder deze gegevens kan de cliënt geen individuele training of groepstraining bij Jong Assertief afnemen. Deze gegevens heb ik nodig om de factuur op te maken. Ouders ontvangen de factuur per mail. Indien nodig communiceer ik met ouders per telefoon of per mail over de inhoud en het verloop van de training.
– Wanneer ouders hun kind hebben opgegeven voor training, dan ontvangen ouders per mail een toestemmingsformulier. Mochten ouders dit liever niet per mail willen versturen dan is het ook mogelijk wanneer ouders het schriftelijk invullen en het per post naar mij opsturen.


Verwerken persoonsgegevens

Op de website van Jong Assertief wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Hier wordt bewust mee omgegaan:

  • er is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
  • er zijn ‘gegevens delen’ cookies die om toestemming vragen;
  • er wordt niet gebruikmaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Tijdens en na afloop van een individuele training en/of groepstraining maak ik schriftelijk aantekeningen. Deze aantekeningen helpen mij te onthouden waaraan we gewerkt hebben en geven mij richting aan hetgeen we werken en gaan werken. Deze aantekeningen sla ik niet digitaal op, alleen schriftelijk. Ik bewaar ze in mappen die opgeborgen liggen in de kluis waarvan alleen ik de sleutel heb. Deze schriftelijke aantekeningen deel ik met niemand. Dus ook niet met de huisarts of school.


Beveiliging
Behalve ik (Angela Reijnhoudt) heeft niemand verder toegang tot mijn mobiel, email of laptop.


Bewaartermijn 
Ik bewaar de gemaakte schriftelijke aantekeningen niet langer dan nodig is.
Na het afronden van de telefonische training of de groepstraining vernietig ik de schriftelijke aantekeningen binnen 3 maanden.
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.


Rechten van de cliënt 
Wanneer ouders en kinderen vanaf 12 jaar de schriftelijke aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de individuele training of groepstraining willen inzien dan mag en kan dit.
Wanneer je wil dat ik de gemaakte schriftelijke aantekeningen eerder vernietig dan de gebruikelijke bewaartermijn dan kun je dit bij mij aangeven.


Geheimhouding
De pedagoog van Jong Assertief heeft een geheimhoudingsplicht.  Dit betekent dat ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders over hun kind met derden spreek, zoals de huisarts en de school. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder toestemming van ouders informatie te verstrekken.


Vragen
Vragen over deze privacyverklaring kun je mij per mail stellen:

info@jongassertief.nl


Autoriteit persoonsgegevens
Meer info over de privacy van persoonsgegevens kun je vinden op deze site:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.