Online shaming op de middelbare school

Online shaming puber

Online shaming op de middelbare school

Wat kan je doen aan online shaming op de middelbare school?” Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Niet iedereen weet meteen wat er met online shaming wordt bedoeld. Daarom wil ik  allereerst dieper ingaan op wat online shaming precies is. Daarna zal ik tips en adviezen geven wat er aan gedaan kan worden. 

Wat is online shaming?

Online shaming is in feite een vorm van openbare vernedering wat merendeel plaatsvindt op social media platforms. Hierbij kan je denken aan het delen van screenshots, privéberichten, memes, hashtags of video’s die iemand bespotten of belachelijk maken. Online shaming kan ernstige gevolgen hebben voor jongeren. Zo kunnen ze hun reputatie verliezen of in sommige gevallen te maken krijgen met fysieke schade of intimidatie. 

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

Wat kan je doen aan online shaming op de middelbare school?

Allereerst is het altijd goed om goede voorlichting te geven aan pubers. Geef ze inzicht in de impact van online shaming en geef ze middelen en handvatten om op het online gedrag te reageren en het te voorkomen. Daarnaast is het schoolklimaat heel erg belangrijk. Creëer met docenten een cultuur van veiligheid, empathie en respect. Moedig jongeren aan om op te staan tegen pesten en slachtoffers te steunen indien nodig. 

Moedig positief online gedrag aan

Moedig jongeren aan om social media te gebruiken als hulpmiddel voor positieve communicatie en zelfexpressie. Benadruk in de voorlichting voorbeelden van positief online gedrag en geef jongeren de kans om hiermee te oefenen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we de ander behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. 

Werk samen

Niet alleen jongeren kunnen goede voorlichting gebruiken. Ook ouders en leerkrachten kunnen hier meer inzichten uit halen. Werk samen om een gecoördineerde actie op online shaming en cyberpesten te creëren. Dit kan via beleid, procedures en programma’s om dit gedrag te voorkomen en aan te pakken. Sowieso kan iedereen online shaming rapporteren zodat social media weet dat het gaat om schadelijke informatie. 

Misschien is dit ook nog interessant om te lezen:

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen