Mijn kind vertoont sociaal wenselijk gedrag. Wat kan ik doen?

Puber

Mijn kind vertoont sociaal wenselijk gedrag. 

Als ouder zien we onze kinderen graag gedijen in sociale situaties. We willen dat ze vriendelijk en beleefd zijn. Maar wat als dit gedrag een stap verder gaat en je kind voortdurend sociaal wenselijk gedrag vertoont? Dit kan een uitdaging zijn, want hoewel het op het eerste gezicht positief lijkt, kan het op lange termijn problematisch worden. Laten we eens kijken naar het verhaal van Mark, een twaalfjarige jongen die altijd handelt volgens wat anderen van hem verwachten.

Het Verhaal van Mark: Sociaal Wenselijk Gedrag in de Praktijk

Mark was altijd al een kind dat er alles aan deed om anderen te plezieren. Hij was de eerste om zijn hand op te steken in de klas, altijd met een glimlach op zijn gezicht. Zijn leraren prezen hem om zijn beleefdheid en behulpzaamheid. Zijn ouders kregen complimenten over hoe goed hij zich gedroeg in het openbaar. Maar achter dit façade van perfectie schuilde een dieper probleem. Mark voelde zich voortdurend onder druk staan om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Hij durfde niet zijn eigen mening te uiten, uit angst om anderen teleur te stellen. Hij paste zich voortdurend aan aan de wensen van zijn vrienden, zelfs als dat betekende dat hij zichzelf tekort deed. Op een dag, na een incident op school waarbij Mark ten onrechte de schuld op zich nam om anderen te beschermen, begonnen zijn ouders zich zorgen te maken. Ze realiseerden zich dat het sociaal wenselijke gedrag van Mark misschien niet zo gezond was als het leek.

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

De Impact van Sociaal Wenselijk Gedrag op Kinderen

Sociaal wenselijk gedrag kan verschillende oorzaken hebben en kan op verschillende manieren tot uiting komen. Voor sommige kinderen kan het een coping mechanisme zijn om acceptatie en goedkeuring te zoeken. Anderen kunnen zich onder druk gezet voelen door sociale normen of angst hebben voor afwijzing. Voor Mark had zijn constante streven naar goedkeuring geleid tot een gebrek aan zelfvertrouwen en een verlies van eigen identiteit. Hij had moeite met het stellen van grenzen en het maken van keuzes die in lijn waren met zijn eigen waarden en interesses. Op de lange termijn kan dit leiden tot problemen zoals angststoornissen, depressie en een laag zelfbeeld.

Wat Kunnen Ouders Doen?

Als ouder van een kind dat sociaal wenselijk gedrag vertoont, is het belangrijk om de situatie serieus te nemen en actie te ondernemen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

  1. Communicatie aanmoedigen: Praat regelmatig met je kind over zijn gevoelens, angsten en zorgen. Moedig hem aan om openlijk te zijn over wat hem dwarszit.

  2. Zelfbeeld bevorderen: Help je kind om zijn eigenwaarde te versterken door hem te prijzen voor zijn unieke kwaliteiten en prestaties, los van externe goedkeuring.

  3. Grenzen stellen: Leer je kind om gezonde grenzen te stellen en nee te zeggen wanneer dat nodig is. Help hem te begrijpen dat het goed is om voor zichzelf op te komen.

  4. Zelfontdekking aanmoedigen: Moedig je kind aan om zijn interesses en passies te verkennen, los van wat anderen van hem verwachten. Laat hem zien dat het oké is om anders te zijn.

  5. Professionele hulp zoeken: Als het gedrag van je kind ernstige problemen veroorzaakt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen.

Het Pad naar Zelfacceptatie

Voor Mark en zijn ouders was de weg naar verandering geen gemakkelijke. Het vergde tijd, geduld en toewijding om de diepgewortelde patronen van sociaal wenselijk gedrag te doorbreken. Maar met de juiste ondersteuning en begeleiding slaagde Mark er uiteindelijk in om zijn eigen stem te vinden. Langzaam maar zeker begon Mark zichzelf te accepteren zoals hij was, met al zijn eigenaardigheden en gebreken. Hij leerde om trots te zijn op zijn eigen prestaties, ongeacht de mening van anderen. En terwijl hij nog steeds vriendelijk en beleefd was, deed hij dat nu vanuit een plek van authenticiteit, niet vanuit angst voor afwijzing.

Open communicatie

Als ouder is het normaal om trots te zijn op een kind dat sociaal wenselijk gedrag vertoont. Maar het is ook belangrijk om de diepere betekenis daarvan te begrijpen en te erkennen wanneer het gedrag problematisch wordt. Door open communicatie, zelfbeeldversterking en het aanmoedigen van zelfontdekking kunnen ouders hun kinderen helpen om een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en een leven te leiden dat trouw is aan henzelf. Mocht je het fijn vinden om over jouw kind te praten dan kan je mij altijd bellen. Ik denk graag met je mee!

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen