Mijn kind is onzeker

Mijn kind is onzeker

Mijn kind is onzeker. Wat kan ik doen?

Wat vervelend dat je kind zo’n last heeft van onzekerheid. Waarschijnlijk heb je je kind al heel wat tips en adviezen gegeven maar zie je hier helaas nog geen resultaat van. Het doet vast ook wat met jou als ouder om je kind zo te zien worstelen. Het liefste zie je je zoon of dochter met een gezonde dosis zelfvertrouwen de wereld in stappen. Als jongerencoach zie ik regelmatig jongeren die last hebben van onzekerheid  tijdens mijn trainingen. Dit zijn vaak jongeren die hier al een langere tijd mee rondlopen en zelf gemotiveerd zijn om een training te volgen. Tegelijkertijd vind ik het ook altijd belangrijk tegen jongeren te zeggen dat je onzeker voelen tijdens de puberteit heel normaal is. De ene jongere kan het alleen beter verbergen dan de ander. 

Mijn kind van 16 jaar is onzeker. Welke tips kan ik mijn kind als ouder geven?

Iedere jongere uit zijn onzekerheid op verschillende manieren. Ik ben als jongerencoach altijd nieuwsgierig wat je precies merkt aan je zoon of dochter. Tijdens mijn trainingen zie ik veel jongeren tussen de 12 – 25 jaar. Merendeel heeft last van verlegenheid of onzekerheid en hier ben ik ook in gespecialiseerd. De meeste jongeren die ik train hebben een onzekere houding. Ze weten vaak niet waar ze het beste hun armen en handen kunnen laten. Sommige jongeren hebben ook moeite met oogcontact en kijken het liefste weg. Daarnaast hebben de jongeren sneller de neiging zich terug te trekken of weinig te zeggen tijdens gesprekken. Het is erg afhankelijk van de situatie wat deze jongeren het beste kan helpen. Ik zal hieronder een aantal tips geven al is de kans al aanwezig dat je ze ook al zelf hebt bedacht als ouder. Mogelijkerwijs staan er toch nog een paar tips of adviezen waar je wat aan hebt:

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

1. Probeer een luisterend oor te geven en laat je adviezen achterwege

Hoe graag je al je levenswijsheid wil delen met je kind.. Probeer je toch echt in te houden. Pas als je kind echt aangeeft advies van je te willen dan kan je dit alsnog geven. Stel eerder vragen zoals: Wat is de situatie? Waar loop je precies tegenaan? Wat heb je tot nu toe geprobeerd ermee om te gaan? Erken daarnaast het gevoel van je kind: ‘Ik zie dat je verdrietig bent’ en steun je kind door te zeggen dat het oké is om zich even verdrietig, boos of teleurgesteld te voelen. (Tegelijkertijd is het ook echt een compliment aan jou als ouder dat je kind zo’n opening bij je voelt om zijn of haar hart te luchten. Dit zegt wat over jullie band met elkaar!) Pas op het moment dat je kind echt goed zijn hart heeft kunnen luchten kan je overgaan tot eventuele oplossingen. Stel je kind eens vragen zoals: Wat gaat jou helpen denk je? Wat zou ik voor je kunnen doen? Wat heb je nodig om ermee om te gaan? Op deze manier laat je je kind nadenken over een oplossing en de kans is daarmee groter dat je kind ook gemotiveerd is deze oplossing uit te voeren!

2. Heb je weleens nagedacht over welk karakter je kind heeft? 

Elk kind is anders en iedereen heeft zo zijn eigen mix van verschillende karaktereigenschappen. Jongeren die van nature wat introverter zijn kunnen sneller als ‘onzeker’ worden bestempeld terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Introverte jongeren denken eerst na voordat ze iets zeggen en laten sneller anderen aan het woord. Merendeel van de jongeren is meer ambivert of extravert van karakter. Deze jongeren zijn vaker aan het woord en dit komt mede omdat ze al denkende aan het praten zijn. Ze vinden het ook fijn om onderbroken te worden op het moment dat ze iets aan het vertellen zijn en breken ook sneller in tijdens het gesprek met anderen. Dit is een groot verschil met de wat introvertere jongeren die pas op het moment dat ze alles goed uitgedacht hebben iets willen zeggen. Mogelijk dat je je kind hier meer inzicht in kan geven door erover te praten. Het kan leuk zijn om te bespreken of jij je meer herkent in de introverte, extraverte of ambiverte karaktereigenschap. En hoe zit het met je kind?

3. Tegenover 1 kritiekpunt staan 5 complimenten

Ook al gaan er heel veel dingen niet goed.. Probeer toch de focus te leggen op de dingen die wel goed gaan. Jongeren groeien in zelfvertrouwen wanneer hun ouders zien welke stappen ze in hun leven zetten. Op sociaal vlak kunnen dit misschien hele kleine stapjes zijn: hallo zeggen tegen de buurman, een klasgenoot een appje sturen of een klasgenoot thuis uitnodigen. Desondanks mag je hier echt een compliment over geven als je ziet dat je kind dit doet. Dit vergroot de kans dat ze meer stappen durven te zetten in de toekomst!

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen