Kinderpsycholoog of kindercoach?

Kinderpsycholoog

Wat doet een kinderpsycholoog?

Een kinderpsycholoog wordt ook wel jeugdpsycholoog genoemd. Het is een professional die een universitaire achtergrond heeft met een daaropvolgende masteropleiding. Veel kinderpsychologen hebben na deze basisopleiding heel wat extra nascholing achter de rug. Een kinderpsycholoog is breed opgeleid om met allerlei problemen om te gaan die betrekking hebben tot de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Hoe gaat een kinderpsycholoog te werk?

Er zijn heel veel factoren die invloed hebben op ‘problemen’ bij kinderen en jongeren. Op het moment dat er binnen het gezin veel spanning is, kan dit impact hebben op de leerprestaties op school. Ook andersom kunnen problemen bij de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind invloed hebben op de situatie binnen het gezin. Opvoeden is niet altijd even makkelijk en dit heeft ook een weerslag op de psychische gesteldheid van ouders. De kinderpsycholoog houdt rekening met iedereen die betrokken is bij de opvoeding van het kind in kwestie. Zo wordt er altijd contact onderhouden met de ouders, school, familie en broertjes/zusjes.

 

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

Wanneer is het verstandig om naar een kinderpsycholoog te gaan?

Wanneer je als ouder algemene vragen hebt over het gedrag van je kind is het al mogelijk om contact met een kinderpsycholoog op te nemen. Dit kunnen dus ook vragen zijn rondom de opvoeding van je kind. De kinderpsycholoog kan samen met jou kijken naar je opvoedingsvaardigheden en welk effect dit heeft op je kind. Samen kan bepaald worden wat nodig is om de ontwikkeling van je kind optimaal te stimuleren. Mocht er meer onderzoek nodig zijn dan kan de psycholoog ook onderzoeken of er sprake is van een stoornis. Hierbij kan je denken aan onder andere ADHD, autisme en angststoornissen. Ook kan het zijn dat je kind te maken heeft gehad met traumatische ervaringen. Hij kan dan last krijgen van gevoelens van angst en depressie. Ook kan een scheiding een trigger zijn om psychische klachten te ontwikkelen. Dit kunnen allemaal redenen zijn om contact op te nemen met een kinderpsycholoog. 

Vanaf welke leeftijd is een kinderpsycholoog geschikt?

In feite is een kinderpsycholoog voor alle leeftijden geschikt. Hij of zij onderzoekt en behandelt psychologische problemen. Van baby t/m jongeren van 18 jaar. Al is sinds een aantal jaar bekend dat de hersenontwikkeling van jongvolwassenen voortduurt tot het 25e levensjaar. Mogelijk dat de leeftijdsgrens in de toekomst aangepast wordt.

Heb je een verwijzing nodig voor de kinderpsycholoog?

De psychologische zorg in Nederland voor jeugd tot 18 jaar wordt geregeld vanuit de jeugdwet. In de meeste gevallen is er een verwijzing van de gemeente en/of huisarts/ jeugdarts nodig. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd dan betaald de gemeente de therapie. 

Wat is het verschil tussen een kinderpsycholoog en een kindercoach/jongerencoach?

Een kinderpsycholoog is bekwaam om ernstige problemen te behandelen, denkend aan onder andere trauma’s, rouwverwerking, depressies en ontwikkelingsstoornissen. De psycholoog geeft therapie door te kijken naar het oorspronkelijke probleem en betrekt het verleden ook bij de behandeling. Zo zijn er verschillende therapieën die de psycholoog kan inzetten zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, psychoanalyse en cliëntgerichte therapie. Elke psycholoog heeft zo zijn of haar eigen expertise met betrekking tot therapievormen. De therapie kan, afhankelijk van de problematiek, geruime tijd duren. Een kindercoach of jongerencoach gaat meer preventief te werk. Ze kijken in hoeverre je bepaalde beginnende problemen kan voorkomen. Ouders moeten hier wel voor openstaan. Helaas trekt merendeel pas aan de bel, op het moment dat het te laat is en er in feite een kinderpsycholoog nodig is.

Wanneer is het verstandig om naar een kindercoach of jongerencoach te gaan?

Een kindercoach of jongerencoach gaat aan de slag met ‘lichte’ problemen zoals kinderen die de kat uit de boom kijken (al hoeft dit niet meteen een probleem te zijn!), onzeker zijn, verlegen zijn et cetera. Ze kijken vooral naar hoe ze kinderen en jongeren kunnen motiveren om zelf aan de slag te gaan. Een kindercoach of jongerencoach is toekomstgericht en kijkt veel minder naar het verleden. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij het kind neer en kijken samen naar oplossingen die het kind direct ook kan inzetten. De trajecten zijn kort en krachtig om op die manier de zelfredzaamheid van het kind/de jongere te stimuleren. De insteek is positief en er wordt tegelijkertijd ook gekeken naar de kwaliteiten van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren gaan met een rugzak vol met tools aan de slag wanneer de coaching is afgelopen. Twijfel je en zou je graag willen dat er iemand met je meedenkt? Het is altijd mogelijk om even met mij te bellen. Ik denk graag met je mee!

 

Misschien is dit ook nog interessant om te lezen:

Jouw Zelfverzekerde Puber Podcast

Luister de podcast via Spotify!

Jongeren podcast

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen