Heeft jouw dochter last van meidenvenijn?

Meidenvenijn hoe pak je het aan?

Heeft jouw dochter last van meidenvenijn?

De switch van basisschool naar middelbare school is toch vaak een spannend moment waar kinderen over kunnen piekeren. Heel logisch want dit zou voor iedereen wennen zijn. Zomaar een nieuwe school met nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten! Het duurt vaak een aantal weken voordat kinderen zich weer gewend voelen op de nieuwe middelbare school. Zeker op het moment dat kinderen op de basisschool een vervelende tijd achter de rug hebben, vanwege bijvoorbeeld meidenvenijn, kan dit doorwerken op de middelbare school.

Wat is meidenvenijn?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat jongens anders pesten dan meisjes. Wanneer jongens pesten dan wordt dit vaak op een openlijke manier gedaan. Slaan, schoppen en of schelden gebeurt waar iedereen bij staat. Jongens checken voortdurend wie het sterkste is en wie het meeste durft. Meiden daarentegen handelen veel subtieler en dit is vaak moeilijk te zien voor een buitenstaander. Ze kunnen over elkaar roddelen, elkaar negeren en elkaar opzettelijk buiten sluiten. Wanneer er sprake is van meidenvenijn voelt de meidengroep onveilig aan, en zijn de meiden voortdurend bezig met het bepalen van hun sociale positie in de groep. Niemand wil slachtoffer zijn van meidenvenijn en zo stellen meiden hun positie veilig door mee te doen met diegene die pest. In feite is de groep onveilig voor iedereen want er is geen ruimte voor openheid en kwetsbaarheid. De kans dat je wordt afgebrand wanneer je iets ‘geks’ zegt is groot. Met als effect dat iedereen op z’n tenen loopt. 

Meidenvenijn, dat hoort er toch gewoon bij?

Roddelen, negeren en buitensluiten gebeurt overal en zeker in de puberteit zijn meiden opzoek naar grenzen in het contact met anderen. Meidenvenijn wordt weleens afgedaan als typisch meidengedrag wat bij deze leeftijdsfase hoort. Op die manier krijgen deze meiden eigenlijk een vrijbrief van leerkrachten om dit akelige gedrag te blijven vertonen. Want de ‘gepeste’ moet de opmerkingen gewoon niet zo serieus nemen en niet zo persoonlijk opvatten is de overtuiging. Vooral op internet wordt er veel gepest en de gevolgen zijn niet altijd even goed zichtbaar. Wanneer de pester wordt geconfronteerd met zijn of haar daden dan zijn ze vaak niet bewust dat het zo’n impact heeft gehad op het gepeste kind.

 

Heeft je puber last van verlegenheid?

De ‘Boost je sociale vaardigheden gids’ kan je puber helpen! In de gids leert je puber hoe hij of zij:

Sociale vaardigheden tieners

Wat zijn de gevolgen van meidenvenijn?

Kinderen die last hebben gehad van meidenvenijn hebben vaak een deuk gekregen in hun zelfvertrouwen. Ze hebben de opmerkingen van de pester als ‘waar’ aangenomen en betrekken dit op zichzelf en nemen dit persoonlijk. Opmerkingen zoals: ‘Je bent dom’, ‘Je kan ook niks he!’, ‘Doe niet zo saai’ worden door het gepeste kind omgebuigd in gedachtes zoals: ‘Ik ben dom’, ‘Ik kan ook niks’ enzovoort. Meiden die gepest worden met dit soort opmerkingen voelen zich verdrietig en somber en worden voortdurend bevestigd in hun negatieve gedachtegang door de pester. Wanneer er niet wordt ingegrepen zie je dat deze meiden wantrouwend worden ten opzichte van leeftijdsgenoten, zich eenzaam gaan voelen en vaker last hebben van lichamelijke problemen.

Wat kan je als ouder doen?

Het is heel logisch dat je meteen wil ingrijpen als ouder. Je ziet je dochter verdrietig en je wil je dochter zo snel mogelijk helpen. Veel ouders voelen woede opkomen en willen de pester even flink laten weten dat ze zo snel mogelijk met hun pesterijen moeten stoppen. Probeer jezelf toch te beheersen en ga het gesprek aan met je kind. Wat is de situatie en wat gebeurd er precies? Heeft de groep echt op jouw kind gemunt? Of zijn meerdere meiden weleens ‘slachtoffer’ van de pesterijen? Er gebeurt vaak veel in een groep en hoe positief je ook denkt over je kind, het kan zomaar zijn dat je kind ook meedoet op haar manier. Meteen ‘hard’ willen ingrijpen werkt vaak averechts.

Ingrijpen heeft negatief effect

De groep voelt zich verraden door het ‘gepeste’ kind met als resultaat dat de groep nog meer een kliek gaat vormen. Vaak zie je na zo’n ‘harde ingreep’ dat het gepeste kind nog vaker gepest wordt omdat de groep een duidelijke zondebok heeft gevonden. De groep zit in een schadelijk patroon en het is ontzettend belangrijk dat hier zo snel mogelijk iets aan gedaan wordt zonder ‘schuldigen’ aan te wijzen. Zo kan school hier een goede rol in spelen door het gesprek aan te gaan met de groep. Mocht de aanpak vanuit school nog niet voldoende werken kan er ook systemisch gekeken worden in de klas door een professional van buitenaf. Groepsgeluk is een systemische methodiek die erg effectief is in dit soort situaties.

Hoe bouwt je kind zelfvertrouwen op na meidenvenijn?

Het is erg afhankelijk van de situatie hoeveel impact meidenvenijn heeft op je kind. Wanneer je kind erg veel last heeft van somberheid en al een langere tijd kampt met neerslachtige gevoelens, is het raadzaam om contact op te nemen met een kindertherapeut of psycholoog. Mogelijk dat je kind de negatieve situaties moet verwerken en een plekje moet geven. Zeker wanneer meidenvenijn stelselmatig voorkomt kan de impact erg groot zijn op de sociale ontwikkeling van je kind. Mochten de problemen nog niet zo groot zijn kan een weerbaarheidstraining preventief werken. Vooral een groepstraining is aan te raden zodat je kind leert dat hij de moeite waard is. Kinderen leren het meeste van elkaar en tijdens de groepstraining vinden ze veel steun aan elkaar. Verder wordt er tijdens een weerbaarheidstraining aandacht besteed aan het reageren op rotopmerkingen en leert je kind zijn of haar negatieve gedachtes te tackelen over een situatie.

Wat is het effect van negatieve gedachtes?

Vaak interpreteren gepeste kinderen een ‘normale situatie’ als bedreigend. Gepeste kinderen zijn zo bang om weer gepest te worden dat ze zichzelf automatisch beschermen. Dit doen ze door situaties standaard als ‘gevaarlijk’ te beoordelen. Een groepje meiden die toevallig hard moeten lachen wanneer je kind langsloopt interpreteert je gepeste kind als: ‘Ze lachen mij uit’. Terwijl deze meiden totaal niet met je kind bezig zijn. Je kind daarentegen gelooft de gedachte ‘Ze lachen mij uit’ en krijgt hier een verdrietig gevoel van. Het gedrag wat daarop volgt is dat je kind zich wil terugtrekken om maar niet gepest te worden. Terwijl een ander kind die een groepje lachende meiden tegenkomt juist aan hun gaat vragen wat er zo grappig is.

Hard lachen om een mop

Dit kind komt er op die manier opeens achter dat één van de meiden een mop aan het vertellen was en krijgt de kans om mee te lachen. Tijdens de weerbaarheidstraining is hier aandacht voor en dit geeft veel inzicht aan ‘gepeste’ kinderen en dit zorgt ervoor dat ze hun negatieve gedachten niet altijd hoeven te geloven. Na het volgen van een weerbaarheidstraining ervaren kinderen meer zelfvertrouwen en durven meer initiatief te nemen in het contact met anderen. Met als resultaat dat kinderen en jongeren weer lekkerder in hun vel gaan zitten en fijne vriendschappen gaan sluiten!

 

Misschien is dit ook interessant om te lezen:

Jouw Zelfverzekerde Puber Podcast

Luister de podcast via Spotify!

Jongeren podcast

Angela Reijnhoudt

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van onzekerheid of verlegenheid, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Over mij

Binnen Jong Assertief help ik jongeren van 12 t/m 25 jaar die last hebben van verlegenheid of sociale angst, zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en waardevolle vriendschappen kunnen sluiten! De afgelopen jaren heb ik al veel jongeren online kunnen helpen door heel Nederland. Heb je liever een groepstraining? Dat kan ook! Ik geef kleinschalige persoonlijke groepstrainingen in Leiden.

Tip: Boost je sociale vaardigheden - gids! Je kind leert:

Recente artikelen