Extravert worden, is dat mogelijk?

De wetenschap over extravert worden

Opeens extravert worden, is dat mogelijk? Dit zullen sommige mensen vast weleens gedacht hebben. Extraversie wordt in deze maatschappij vaak onbewust gezien als een ideaal. Extraverten staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze vertellen veel, hebben veel vrienden en gaan vooral vaak op stap. Ze laten snel zien wie ze zijn en zijn een open boek voor de buitenwereld. Dit zijn hele mooie kwaliteiten en deze mensen zijn vaak ook een stuk makkelijker te doorgronden. Dit komt omdat ze zichzelf veel sneller blootgeven.

Carl Gustav Jung is de grondlegger van introversie en extraversie. Hij gaf aan dat introverte mensen meer naar binnen gekeerd zijn. Ze reageren voorzichtiger op de omgeving in vergelijking met extraverte mensen. Hans Eysenck kwam daaropvolgend met de theorie dat introverten sneller overprikkeld raken dan extraverten. Extraverten hebben volgens hem juist meer stimulans nodig in vergelijking met introverten om zich prettig te voelen. De theorie van Eysenck is hedendaags nog steeds interessant. Zo schijnen introverten gevoeliger te zijn voor veranderingen in het dopamineniveau terwijl extraverten er juist prima op reageren. Daarnaast spreken introverten liever met één à twee personen af en extraverten liever met een hele groep.

Ook hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat de hersenen van introverten en extraverten verschillend werken. Wanneer een introvert zich ontspant dan stroomt er bloed naar de hersendelen waar innerlijke belevingen plaatsvinden. Op het moment dat een extravert zich ontspant dan stroomt het bloed juist naar de hersendelen waar zintuigelijke waarneming wordt verwerkt. Zintuigelijke waarneming is verantwoordelijk voor het zicht, het gehoor, de smaakbeleving etc. Oftewel de extravert probeert op dat moment niks te missen van wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. Terwijl de introvert vooral bezig is met situaties overdenken, onthouden, problemen oplossen en plannen.

Opeens extravert worden is onmogelijk

In de psychologie magazine stond staat een interessant artikel over introversie en extraversie (Wijnen, 2016). Zo blijkt dat de mate waarin je introvert of extravert bent aangelegd voor 50% vast ligt in de genen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de opvoeding thuis weinig invloed heeft op iemands temperament. Ouders kunnen bepaalde gedragingen ‘bijschaven’ maar iemands aard blijft hetzelfde. Desondanks blijven de overige 50% van de factoren die mogelijk invloed hebben nog onderzoeksmateriaal voor de wetenschap. Waarschijnlijk speelt de omgeving en de sociale contacten van een persoon een belangrijke rol.

Wil je meer informatie over het thema ‘extravert worden’ of advies over verlegenheid bij jongeren?

Neem dan contact op met info@jongassertief.nl

Bron
Wijnen, S. (2016) Extravert en introvert. verkregen op 03-10-16 via https://www.psychologiemagazine.nl/

Laatste berichten van Angela Reijnhoudt (alles zien)

Plaats een reactie

Call Now Button
Chat openen
X