Category:

Zorgkaart

Wat doet een jeugdverpleegkundige

Wat doet een jeugdverpleegkundige?

Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werken er jeugdverpleegkundigen. Ze zijn niet alleen actief bij het CJG. Ze zijn namelijk ook te vinden op scholen. Zo voeren jeugdverpleegkundigen met elke scholier op de middelbare school brugklas gesprekken. Jongeren vullen bij binnenkomst een vragenlijst in en er wordt gevraagd of ze op de weegschaal kunnen staan. Na het gewicht wordt ook de lengte gemeten door de jeugdverpleegkundige. De gegevens worden verwerkt in het digitale jeugdgezondheidsdossier. BMI Samen met de jongere

Continue reading ➝
Wat doet een zorgcoördinator?

Wat doet een zorgcoördinator?

Op de basisschool werken er intern begeleiders. Ze helpen leerlingen die net wat extra ondersteuning en hulp kunnen gebruiken. In feite is de rol van de intern begeleider precies dezelfde als die van de zorgcoördinator op de middelbare school. Vaak heeft een docent van de middelbare school naast zijn huidige werk ook de rol als zorgcoördinator op zich genomen. Hij ondersteunt de mentoren die tegen problemen aanlopen met betrekking tot de leerlingen. Wanneer de zorgvraag van de leerling voor de

Continue reading ➝
Schoolmaatschappelijk werker

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

De naam zegt het in feite al. Een schoolmaatschappelijk werker werkt op school. Dit kan zowel een basisschool als een middelbare school zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt preventief en helpt school met het signaleren van problemen. Hierbij kan je denken aan leerlingen die spijbelen, last hebben van onzekerheid, een moeilijke thuissituatie hebben, suïcidale gedachten hebben etc. Samen met de leerkracht of school komt de maatschappelijk werker tot een advies. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met de leerling of met

Continue reading ➝
Wat is een therapeut

Wat is een therapeut?

Van oorsprong komt het woord therapeut van het oud-Griekse woord Therapeia. Een therapeut helpt mensen bij emotionele, relationele en sociale problemen. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten therapeuten zoals systeemtherapeuten en psychotherapeuten. Allemaal zijn ze gespecialiseerd in een bepaalde klacht of doelgroep. Een therapeut gaat samen met jou op onderzoek uit. Tijdens de sessies worden er verschillende gesprekken gevoerd. De therapeut luistert actief naar het verhaal en gaat samen met jou op zoek naar antwoorden. Wat is een psychotherapeut? Een

Continue reading ➝
Wat doet een psycholoog?

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog helpt mensen die last hebben van psychische problemen. Hierbij kan je denken aan relatieproblemen, burn-out, overspannenheid, onzekerheid over het uiterlijk, depressie et cetera. Psychologen behandelen zowel jong als oud en hebben zich meestal niet gespecialiseerd in een doelgroep. Samen met de psycholoog wordt er gewerkt aan een oplossing van de psychische problemen. De psycholoog heeft verschillende methodes tot zijn beschikking om tijdens de sessies met de cliënt aan te werken. Wat is een GZ Psycholoog? Een GZ Psycholoog

Continue reading ➝
Wat doet een praktijkondersteuner?

Wat doet een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft een ondersteunende rol. Tegelijkertijd blijft de huisarts altijd eindverantwoordelijke. Stel dat je last hebt van een lichamelijke chronische aandoening zoals astma of COPD dan kan je terecht bij de praktijkondersteuner. Je krijgt begeleiding en hulp hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met deze aandoening. Ook kan de praktijkondersteuner begeleiden bij medicatiegebruik, voorlichting geven over het verloop van de ziekte en advies geven met betrekking tot leefstijl. De taken van

Continue reading ➝