Zelfrespect

Zelfrespect hebben is belangrijk

Wanneer heeft je kind zelfrespect?

Zelfrespect staat gelijk aan het hebben van zelfvertrouwen. Jongeren die weinig zelfvertrouwen hebben vinden hun eigen mening niet zo belangrijk. De mening van anderen vinden zij waardevoller. Deze jongeren passen zich sneller aan en schuiven eigen behoeften en gevoelens aan de kant. Daarentegen durven jongeren die wel zelfrespect hebben op zichzelf te vertrouwen. Ze waaien niet met alle winden mee en geven aan wat ze zelf willen (Prinsen, 2009). Ook durven ze een impopulaire mening te verkondigen terwijl de rest van de groep er anders over denkt. Al is dit laatste een vaardigheid die volwassenen ook niet altijd onder de knie hebben en nog moeten leren ontwikkelen.

Lees verderZelfrespect

Sociaal zelfvertrouwen

Hoe vergroot je sociaal zelfvertrouwen?

Kinderen kunnen sociale problemen ontwikkelen wanneer ze bepaalde ervaringen hebben meegemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan vervelende of zelfs traumatische ervaringen zoals pesten, fysiek geweld etc. Daarnaast kan het ook zijn dat kinderen de neiging hebben om negatief over zichzelf en klasgenoten te denken. Deze kinderen geloven deze gedachten en handelen hier ook naar (Ploeg, 2011).

Lees verderSociaal zelfvertrouwen

Vrienden blijven

Vrienden blijven hoe doet je dat?

Hoe kan je kind vriendschappen onderhouden?

Je kind heeft contacten op school en ziet zijn klasgenoten elke dag. Misschien sport je kind wel of heeft je kind een andere hobby waar hij anderen ontmoet. Jongeren hebben veel sociale ontmoetingsplekken waar ze andere jongeren kunnen leren kennen. Doordat ze voortdurend opdrachten uitvoeren in groepen ontstaan er vaak vanzelf vriendschappen. Hoe meer je samen meemaakt hoe beter de band ook wordt tussen de groepsleden. Het is ook bewezen dat wanneer je regelmatig sociaal contact hebt met een klasgenoot je diegene ook sneller aardig gaat vinden (Berg, 2008).

Lees verderVrienden blijven

Vrienden zijn belangrijk

Vrienden zijn belangrijk voor jongeren

Vooral in de puberteit is het hebben van vrienden bevorderlijk voor de sociale ontwikkeling van jongeren. Vrienden zijn belangrijk omdat het jongeren helpt zich sociaal veilig te voelen. Soms hebben jongeren moeite met het maken van vrienden. Welke redenen hiervoor zijn heb ik in het vorige artikel al benoemd. Nu is het de vraag hoe jongeren vriendschappen kunnen sluiten. Zeker wanneer verlegenheid een rol speelt kan dit best wel een opgave zijn. 

Lees verderVrienden zijn belangrijk

Afgewezen worden

Afgewezen worden

Persoonlijk afgewezen worden als kind

Iedereen is weleens een keer afgewezen in zijn leven door anderen. Je mocht als kind misschien niet mee doen met een spelletje van een klasgenoot. Of je werd niet uitgenodigd op een feestje terwijl je er wel graag naartoe wilde. Deze momenten zijn niet te voorkomen en horen bij het leven. Deze ervaringen van afgewezen worden maakt kinderen sterker. Kinderen leren op dat moment met wie ze wel of niet een vriendschap op willen bouwen.

Lees verderAfgewezen worden

Wat is sociaal gedrag?

Wat is sociaal

Wat is sociaal gedrag?

Jongeren hebben naar mate ze ouder worden steeds meer contact met andere jongeren. De behoefte om erbij te horen is sterk aanwezig. Het opdoen van positieve sociale ervaringen helpt jongeren om de leeftijdsfase goed door te komen. Ouders krijgen weleens van school te horen dat hun kind op sociaal vlak nog niet voldoende presteert. Via dit artikel zal er antwoord worden gegeven op de vraag: wat is sociaal gedrag?

Lees verderWat is sociaal gedrag?

Call Now Button
Chat openen
X