Blog

Oorzaak introverte persoonlijkheid
Introvert

Wat is de oorzaak van een introverte persoonlijkheid?

Wat is de oorzaak van een introverte persoonlijkheid? Introverte jongeren houden van alleen zijn en krijgen op die manier weer energie. Ze kunnen hun vrienden op één hand tellen en houden meer van diepgang in gesprekken in plaats van smalltalk. Daarnaast zijn ze bedachtzaam en kunnen goed luisteren. Ze trekken pas hun mond open wanneer ze er goed over nagedacht hebben. Dit in tegenstelling tot extraverte pubers die al pratende op ideeën komen. Maar wat is nou de oorzaak van

Lees het artikel ➝
Wat doet een zorgcoördinator?
Zorgkaart

Wat doet een zorgcoördinator?

Op de basisschool werken er intern begeleiders. Ze helpen leerlingen die net wat extra ondersteuning en hulp kunnen gebruiken. In feite is de rol van de intern begeleider precies dezelfde als die van de zorgcoördinator op de middelbare school. Vaak heeft een docent van de middelbare school naast zijn huidige werk ook de rol als zorgcoördinator op zich genomen. Hij ondersteunt de mentoren die tegen problemen aanlopen met betrekking tot de leerlingen. Wanneer de zorgvraag van de leerling voor de

Lees het artikel ➝
Wat doet een studentenpsycholoog
Zorgkaart

Wat doet een studentenpsycholoog?

Wat doet een studentenpsycholoog in vergelijking met een jongerencoach? Er zijn tegenwoordig heel veel vormen van hulpverlening te vinden op het internet. Veel jongeren die ik spreek zien door de bomen het bos niet meer. Het is best een karwei om de beste hulp te vinden mocht je rondlopen met psychische klachten. In dit artikel lees je meer over het verschil tussen een studentenpsycholoog en een jongerencoach. Studentenpsycholoog Veel hogescholen en universiteiten hebben een studentenpsycholoog in dienst. Wanneer je staat

Lees het artikel ➝
Schoolmaatschappelijk werker
Zorgkaart

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker? De naam zegt het in feite al. Een schoolmaatschappelijk werker werkt op school. Dit kan zowel een basisschool als een middelbare school zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt preventief en helpt school met het signaleren van problemen. Hierbij kan je denken aan leerlingen die spijbelen, last hebben van onzekerheid, een moeilijke thuissituatie hebben, suïcidale gedachten hebben etc. Samen met de leerkracht of school komt de maatschappelijk werker tot een advies. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd

Lees het artikel ➝
Wat doet een praktijkondersteuner?
Zorgkaart

Wat doet een praktijkondersteuner?

Wat doet een praktijkondersteuner? Een praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft een ondersteunende rol. Tegelijkertijd blijft de huisarts altijd eindverantwoordelijke. Stel dat je last hebt van een lichamelijke chronische aandoening zoals astma of COPD dan kan je terecht bij de praktijkondersteuner. Je krijgt begeleiding en hulp hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met deze aandoening. Ook kan de praktijkondersteuner begeleiden bij medicatiegebruik, voorlichting geven over het verloop van de ziekte en advies geven met betrekking tot

Lees het artikel ➝
Wat doet een orthopedagoog
Zorgkaart

Wat doet een orthopedagoog?

Wat doet een orthopedagoog? Een orthopedagoog is universitair opgeleid tot gedragswetenschapper. Een orthopedagoog kijkt naar de opvoedsituatie en ziet waar de problemen liggen. Kinderen en jongeren kunnen een behandeling krijgen wanneer ze in het dagelijkse leven qua ontwikkeling geremd worden. Hierbij kan je denken aan bepaalde geestelijke beperkingen, stoornissen of psychische problemen. De orthopedagoog doet onderzoek naar de problematiek van het kind en komt tot een diagnose tijdens de persoonlijke sessies.  Wat doet een orthopedagoog nog meer? Een orthopedagoog kan

Lees het artikel ➝