Blog

Wat doet een studentenpsycholoog
Zorgkaart

Wat doet een studentenpsycholoog?

Inhoudsopgave Wat doet een studentenpsycholoog in vergelijking met een jongerencoach? Er zijn tegenwoordig heel veel vormen van hulpverlening te vinden op het internet. Veel jongeren die ik spreek zien door de bomen het bos niet meer. Het is best een karwei om de beste hulp te vinden mocht je rondlopen met psychische klachten. In dit artikel lees je meer over het verschil tussen een studentenpsycholoog en een jongerencoach. Studentenpsycholoog Veel hogescholen en universiteiten hebben een studentenpsycholoog in dienst. Wanneer je

Lees het artikel ➝
Schoolmaatschappelijk werker
Zorgkaart

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

Inhoudsopgave Wat doet een schoolmaatschappelijk werker? De naam zegt het in feite al. Een schoolmaatschappelijk werker werkt op school. Dit kan zowel een basisschool als een middelbare school zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt preventief en helpt school met het signaleren van problemen. Hierbij kan je denken aan leerlingen die spijbelen, last hebben van onzekerheid, een moeilijke thuissituatie hebben, suïcidale gedachten hebben etc. Samen met de leerkracht of school komt de maatschappelijk werker tot een advies. Zo kunnen er gesprekken worden

Lees het artikel ➝
Wat doet een praktijkondersteuner?
Zorgkaart

Wat doet een praktijkondersteuner?

Inhoudsopgave Wat doet een praktijkondersteuner? Een praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft een ondersteunende rol. Tegelijkertijd blijft de huisarts altijd eindverantwoordelijke. Stel dat je last hebt van een lichamelijke chronische aandoening zoals astma of COPD dan kan je terecht bij de praktijkondersteuner. Je krijgt begeleiding en hulp hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met deze aandoening. Ook kan de praktijkondersteuner begeleiden bij medicatiegebruik, voorlichting geven over het verloop van de ziekte en advies geven met betrekking

Lees het artikel ➝
Wat doet een orthopedagoog
Zorgkaart

Wat doet een orthopedagoog?

Inhoudsopgave Wat doet een orthopedagoog? Een orthopedagoog is universitair opgeleid tot gedragswetenschapper. Een orthopedagoog kijkt naar de opvoedsituatie en ziet waar de problemen liggen. Kinderen en jongeren kunnen een behandeling krijgen wanneer ze in het dagelijkse leven qua ontwikkeling geremd worden. Hierbij kan je denken aan bepaalde geestelijke beperkingen, stoornissen of psychische problemen. De orthopedagoog doet onderzoek naar de problematiek van het kind en komt tot een diagnose tijdens de persoonlijke sessies.  Wat doet een orthopedagoog nog meer? Een orthopedagoog

Lees het artikel ➝
Wat doet een jeugdverpleegkundige
Zorgkaart

Wat doet een jeugdverpleegkundige?

Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werken er jeugdverpleegkundigen. Ze zijn niet alleen actief bij het CJG. Ze zijn namelijk ook te vinden op scholen. Zo voeren jeugdverpleegkundigen met elke scholier op de middelbare school brugklas gesprekken. Jongeren vullen bij binnenkomst een vragenlijst in en er wordt gevraagd of ze op de weegschaal kunnen staan. Na het gewicht wordt ook de lengte gemeten door de jeugdverpleegkundige. De gegevens worden verwerkt in het digitale jeugdgezondheidsdossier. Inhoudsopgave BMI Samen met de

Lees het artikel ➝
Wat doet een jeugdarts?
School

Wat doet een jeugdarts?

Inhoudsopgave Wat doet een jeugdarts? Een jeugdarts wordt weleens verward met een kinderarts. Terwijl het twee totaal verschillende beroepen zijn. Een jeugdarts volgt de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een kinderarts daarentegen is gespecialiseerd in de behandeling en het stellen van diagnoses van kinderen en jongeren. Een kinderarts is vooral werkzaam in ziekenhuizen. Een jeugdarts is overal te vinden denkend aan het consultatiebureau van het centrum Jeugd en Gezin, de basisschool of middelbare school.  Schoolarts Een jeugdarts

Lees het artikel ➝