Blog

Schoolmaatschappelijk werker
Zorgkaart

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

De naam zegt het in feite al. Een schoolmaatschappelijk werker werkt op school. Dit kan zowel een basisschool als een middelbare school zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt preventief en helpt school met het signaleren van problemen. Hierbij kan je denken aan leerlingen die spijbelen, last hebben van onzekerheid, een moeilijke thuissituatie hebben, suïcidale gedachten hebben etc. Samen met de leerkracht of school komt de maatschappelijk werker tot een advies. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met de leerling of met

Lees het artikel ➝
Wat doet een praktijkondersteuner?
Zorgkaart

Wat doet een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft een ondersteunende rol. Tegelijkertijd blijft de huisarts altijd eindverantwoordelijke. Stel dat je last hebt van een lichamelijke chronische aandoening zoals astma of COPD dan kan je terecht bij de praktijkondersteuner. Je krijgt begeleiding en hulp hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met deze aandoening. Ook kan de praktijkondersteuner begeleiden bij medicatiegebruik, voorlichting geven over het verloop van de ziekte en advies geven met betrekking tot leefstijl. De taken van

Lees het artikel ➝
Wat doet een orthopedagoog
Zorgkaart

Wat doet een orthopedagoog?

Inhoudsopgave1 Orthopedagoog betekenis2 Wat doet een orthopedagoog nog meer?3 Verschil pedagoog en orthopedagoog4 Wat is het verschil tussen een orthopedagoog en een psycholoog?5 Wat is het verschil tussen een orthopedagoog en een jongerencoach?6 Misschien vind je dit ook wel interessant om te lezen Orthopedagoog betekenis Een orthopedagoog is universitair opgeleid tot gedragswetenschapper. Een orthopedagoog kijkt altijd naar de opvoedsituatie en ziet waar de problemen liggen. Kinderen en jongeren kunnen een behandeling krijgen wanneer ze in het dagelijkse leven qua ontwikkeling

Lees het artikel ➝
Wat doet een jeugdverpleegkundige
Zorgkaart

Wat doet een jeugdverpleegkundige?

Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werken er jeugdverpleegkundigen. Ze zijn niet alleen actief bij het CJG. Ze zijn namelijk ook te vinden op scholen. Zo voeren jeugdverpleegkundigen met elke scholier op de middelbare school brugklas gesprekken. Jongeren vullen bij binnenkomst een vragenlijst in en er wordt gevraagd of ze op de weegschaal kunnen staan. Na het gewicht wordt ook de lengte gemeten door de jeugdverpleegkundige. De gegevens worden verwerkt in het digitale jeugdgezondheidsdossier. Inhoudsopgave1 BMI2 Vragenlijst3 Extra contact4

Lees het artikel ➝
Wat doet een jeugdarts?
School

Wat doet een jeugdarts?

Een jeugdarts wordt weleens verward met een kinderarts. Het zijn twee totaal verschillende beroepen. Een jeugdarts volgt de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een kinderarts daarentegen is gespecialiseerd in de behandeling en het stellen van diagnoses van kinderen en jongeren. Een kinderarts is vooral werkzaam in ziekenhuizen. Een jeugdarts is overal te vinden denkend aan het consultatiebureau van het centrum Jeugd en Gezin, de basisschool of middelbare school.  Inhoudsopgave1 Schoolarts2 Ingeschakeld door middelbare school3 Is er een

Lees het artikel ➝
Vrienden zijn belangrijk voor jongeren
Sociale ontwikkeling

Vrienden zijn belangrijk

Vooral in de puberteit is het hebben van vrienden bevorderlijk voor de sociale ontwikkeling van jongeren. Vrienden zijn belangrijk omdat het jongeren helpt zich sociaal veilig te voelen. Soms hebben jongeren moeite met het maken van vrienden. Welke redenen hiervoor zijn heb ik in het vorige artikel al benoemd. Nu is het de vraag hoe jongeren vriendschappen kunnen sluiten. Zeker wanneer verlegenheid een rol speelt kan dit best wel een opgave zijn. 

Lees het artikel ➝