Jong Assertief coaching

Zwaan 11
2381KT Zoeterwoude
KVK-nr: 90405617
Btw-identificatienummer: NL004814398B03

Algemene voorwaarden Jong Assertief
Definities van de woorden ik, jij en diensten.
In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Angela Reijnhoudt, eigenaresse van Jong Assertief. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Jong Assertief. Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching en training.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Lees verderop in dit document de voorwaarden voor mijn verschillende diensten.


Aansprakelijkheid
.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de jongere.


Specifieke voorwaarden rond coaching en training


Samenwerking
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs. Voor de intake vraag ik 50 euro. Dit bedrag komt te vervallen wanneer de coachee heeft aangegeven verder te willen gaan met coaching. 


Loop en beëindiging van het traject

Ik en je kind stellen samen haalbare doelen. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. Ik ga er vanuit dat we minimaal 5 sessies nodig hebben om het beste resultaat te boeken. Mocht de coaching gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder. De coaching duurt per sessie minimaal een half uur met een uitloop tot 45 minuten. De duur van de sessie is afhankelijk van de inbreng van de coachee en zijn of haar aandachtspanne. Hier houd ik rekening mee. Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten de coaching te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden de coaching beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.


Niet verschijnen op een afspraak

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen dan een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro.


Betaling

Facturering vindt plaats na de derde sessie. Je kan dan kiezen om de gehele coaching van 5 sessies in één keer te betalen of te betalen in termijnen.  Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau. Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.


Wie schrijft, die blijft (auteursrecht)

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.


Privé

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.


Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan is het mogelijk om bij de erkende geschilleninstantie Solopartners, waar ik lid van ben, een klacht in te dienen.