Algemene voorwaarden

 • De telefonische training duurt minimaal een half uur en maximaal 1 uur per sessie, tenzij anders is overeengekomen. Indien de cliënt te laat belt gaat dit af van de gereserveerde tijd. Het kennismakingsgesprek met een van de ouders is gratis. Vervolgens start de cliënt met een traject van drie sessies. Het is aan de cliënt om te kiezen om elke week een sessie te doen of juist om de week. De kosten per sessie is 35 euro (inclusief btw). Het is bij de start alleen mogelijk om per traject (bestaande uit drie telefonische sessies) te betalen. Vervolgens zal er een gratis evaluatie plaatsvinden met een van de ouders en zal er worden besloten hoeveel sessies er (eventueel) nog nodig zijn. De daaropvolgende sessies mogen wel per keer betaald worden.
 • Na het traject ontvangt u per mail de factuur. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn middels een overmaking.
 • De groepstraining duurt 1,5 uur per keer. Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde tijd. De groepstraining kost 260 euro (inclusief btw) voor 6 bijeenkomsten. Het kennismakingsgesprek met een van de ouders is gratis. De groepstraining wordt voorafgaand aan de start van de training in rekening gebracht en dient voordat de training begint betaald te zijn. Uw kind is pas verzekerd van een plek in de groep op het moment dat er aan de betaling is voldaan.
 • Indien de betaling van de sessies en/ of groepstraining niet is voldaan, is de pedagoog gerechtigd een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.
 • Gemaakte afspraken kunnen altijd kosteloos verzet worden naar een ander tijdstip of worden geannuleerd, mits dit gebeurt ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak. U kunt de afspraak verplaatsen dan wel annuleren door een email te sturen naar info@jongassertief.nl of door de pedagoog op te bellen.
 • In het geval de pedagoog verhinderd is door bijvoorbeeld overmacht of ziekte, wordt de gemaakte behandelafspraak ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak verzet naar een ander tijdstip.
 • De (ouder(s) van de) cliënt en de pedagoog hebben een zakelijke relatie. Het is niet toegestaan om buiten de training af te spreken.
 • Communicatie gaat per telefoon of via de mail.
 • De (ouder(s) van de) cliënt mag/mogen op elk gewenst moment de training beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hieronder genoemde voorwaarden te worden afgezegd of betaald.
 • De pedagoog heeft het recht de training te beëindigen, maar is verplicht de (ouder(s) van de) cliënt hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 • De pedagoog heeft het recht de training onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt of de ouder(s) van de zich misdraagt door bijvoorbeeld de pedagoog te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van alcohol of drugs op de training te verschijnen.
 • De pedagoog maakt schriftelijk aantekeningen tijdens de sessies. Deze schriftelijke aantekeningen worden alleen gebruikt voor eigen gebruik en zullen niet gedeeld worden met derden zoals de huisarts en de school.
 • De inhoud van de schriftelijke aantekeningen en de visie van de pedagoog zijn bedoeld in het kader van begeleiding/behandeling en niet bedoeld voor het gebruik in juridische procedures.
 • In het geval gezaghebbende ouders gescheiden zijn: Wanneer gecommuniceerd wordt met een van de ouders over de inhoud van training van hun kind, stelt de betreffende ouder of de pedagoog de afwezige gezaghebbende ouder op de hoogte van de besproken informatie. In communicatie per mail wordt de afwezige ouder altijd als CC toegevoegd (wanneer het over de inhoud van de training gaat).
 • Wanneer de (ouder(s) van de) cliënt een klacht heeft/hebben over de trainingen, deze graag met de pedagoog bespreken. De pedagoog probeert met u samen tot een oplossing te komen.
 • Bij vragen of onduidelijkheden over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Angela Reijnhoudt: info@jongassertief.nl/ 06-55505845
 • De privacyverklaring van praktijk Jong Assertief vindt u hier:  https://www.jongassertief.nl/privacyverklaring-jong-assertief/